Kinesitherapie Bielen staat voor individuele en aangepaste kinesitherapie. We benaderen de patiënt vanuit een totaalconcept en zorgen voor een snelle reactivering door middel van een oefenprogramma op maat.